Báo giá Bảo dưỡng Máy Phát điện

Báo giá Bảo dưỡng Máy Phát điện
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp Dịch vụ Bảo dưỡng Máy Phát điện

Bệnh viện Phổi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận Báo giá Bảo dưỡng Máy Phát điện để tham khảo, xây dựng kế hoạch cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: