Ký quỹ tạm ứng người bệnh F0 covid có bệnh nền

Ký quỹ tạm ứng người bệnh F0 covid có bệnh nền
Quy trình tạm ứng bệnh nhân F0 covid có bệnh nền tại bv Phổi Hà Nội
  1. Căn cứ công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021 của Bộ Y tế về việc: Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến Covid - 19;
               - Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do Covid - 19 phải khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT.
               + Ngân sách nhà nước chi trả kinh phí khám bệnh, chữa bệnh do Covid – 19, bao gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền.... theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
               + Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm như đối với trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến, trừ chi phí trên;
               + Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả chi phí cùng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi được bảo hiểm y tế(nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
               Căn cứ công văn số 12918/SYT-KHTC ngày 19/8/2021 về việc Thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid - 19 và người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung.
               + Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân Covid - 19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid - 19 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế; chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid - 19 thực hiện theo quy định của luật bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh.
               + Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh do Covid - 19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid - 19 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo chi phí thực tế; chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị Covid - 19 thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh.
               2. Tạm thu ký quỹ điều trị nội rú người bệnh F0 có bệnh nền.
                - Số tiền: 2.000.000 (Hai triệu đồng).
                - Hình thức nộp: Người bệnh, hoặc người nhà người bệnh chuyển khoản vào tài khoản của Bệnh viện Phổi Hà Nội
               + Tên tài khoản: Bệnh viện Phổi Hà Nội.
               + Số tài khoản: 1021411142 Tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (Vietcombank).
               + Nội dung chuyển khoản: Nộp tiền tạm thu ký quỹ_tên người bệnh_Khoa điều trị.
               - Người bệnh hoặc người nhà người bệnh chụp màn hình giao dịch thành công gửi qua zalo cho kế toán viện phí (Nguyễn Giang: sđt 0936 77 99 08)
               - Kế toán viện phí sẽ in phiếu tạm thu, chụp lại phiếu tạm thu gửi qua zalo cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh.
               - Trong thời gian ngoài giờ hành chính, các ngày nghỉ: Người bệnh hoặc người nhà người bệnh vẫn chuyển khoản vào tài khoản Bệnh viện Phổi Hà Nội, số tài khoản, nội dung chuyển khoản như trên. Sau đó người bệnh, hoặc người nhà người bệnh chụp ảnh màn hình giao dịch thành công gửi qua zalo cho nhân viên Y tế tại khoa điều trị, nhân viên y tế in phiếu thu, chụp lại phiếu thu gửi cho người bệnh hoặc người nhà người bệnh và đồng thời gửi cho kế toán viện phí (Nguyễn Giang).
Thông báo GĐ bệnh viện ký download tại đây