Mời báo giá Bảo dưỡng hệ thống thang máy Bệnh viện năm 2024

Kính gửi: Các quí đơn vị, công ty cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng bảo trì thang máy Bệnh viện năm 2024

Bệnh viện Phổi Hà Nội đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá cho gói thầu; Bảo dưỡng bảo trì thang máy của Bệnh viện năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: