Mời báo giá Thẩm định giá gói thầu cung cấp Văn phòng phẩm, vật rẻ năm 2024 cho Bệnh viện

Mời báo giá Thẩm định giá gói thầu cung cấp Văn phòng phẩm, vật rẻ năm 2024 cho Bệnh viện
Kính gửi: Các quí đơn vị, Công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá

Bệnh viện Phổi Hà Nội đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ thẩm định giá gói thầu: Cung cấp văn phòng phẩm, vật rẻ năm 2024 cho Bệnh viện để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Với nội dung cụ thể như sau: