Mời báo giá dịch vụ chụp và đọc phim x quang

Mời báo giá dịch vụ chụp và đọc phim x quang
Kính gửi: Các công ty cung cấp dịch vụ chụp và đọc phim X Quang

Bệnh viện Phổi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ chụp và đọc phim X Quang với nội dung chi tiết như sau: