Mời báo giá kiểm định hệ thống khí y tế trung tâm

Mời báo giá kiểm định hệ thống khí y tế trung tâm
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định hệ thống y tế trung tâm năm 2024 cho Bệnh viện Phổi Hà Nội, với nội dung cụ thể như sau: