Mời báo giá sửa chữa máy hấp tiệt trùng (Lần 2)

Mời báo giá sửa chữa máy hấp tiệt trùng (Lần 2)
Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy hấp tiệt trùng cho Bệnh viện phổi Hà Nội với nội dung cụ thể như sau: