Mời chào cấu hình và giá Trang thiết bị y tế

Mời chào cấu hình và giá Trang thiết bị y tế
Bệnh viện Phổi Hà Nội trân trọng kính mời quý đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm cung cấp trang thiết bị y tế
Bệnh viện Phổi Hà Nội trân trọng kính mời quý đơn vị có đủ năng lực kinh nghiệm cung cấp trang thiết bị y tế