Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập cho các thì sinh dự thi tuyển viên chức

Thông báo về thời gian, địa điển tổ chức ôn tập cho các thí sinh và danh sách các thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2015Thông báo danh sách các thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2015Nguồn tin: phoihanoi.vn