Thư mời báo giá

Thư mời báo giá
Căn cứ Quyết định số 4289/QĐ-SYT ngày 23/12/2021 của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách  năm 2022 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội.
Bệnh viện Phổi Hà Nội tổ chức mua sắm trang thiết bị theo Quyết định số 4289/QĐ-SYT ngày 23/12/2021 đã được Sở Y tế phê duyệt.