Thư mời báo giá

Thư mời báo giá
Căn cứ vào thông tư 14/2020 ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế Quy định một số nội dung đấu thầu trang thiết bị tại các cơ sở y tế Công lập.
Bệnh viện Phổi Hà Nội triển khai xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế cho công tác khám và điều trị tại Bệnh viện năm 2023.