Thư mời báo giá dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Thư mời báo giá dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
Thư mời báo giá dịch vụ tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
Bệnh viện Phổi Hà Nội triển khai 2 gói thầu thuốc tại bệnh viện, kính mời các nhà thầu có đủ năng lực nộp hồ sơ dự thầu