Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2022

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2022
Quyết định về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Phổi Hà Nội
năm 2022:
Xem tại đây: Quyết định


Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2022 Bệnh viện Phổi Hà Nội
Xem tại đây: Thông báoThông báo số báo danh của thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển 
viên chức (vòng 2)  Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2022
Xem tại đây: Thông báo


Thông báo thời gian, địa điểm, sơ đồ, phòng thi, ca thi của từng chức danh dự thi
Xem tại đây: Thông báo 


Thông báo thời gian, địa điểm, thời gian khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức 
Bệnh viện Phổi năm 2022.
Xem tại đây: Thông báo


Giấy triệu tập về việc thông báo thí sinh đến địa điểm thi, xem sơ đồ cụm thi,
xem sơ đồ khu vực thi, phòng thi, ca thi và giờ thi.
Xem tại đây: Giấy triệu tập


Quyết định về việc ban hành Nội quy xét tuyển viên chức năm 2022
Xem tại đây : Quyết định


Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển vòng 2

Xem tại đây: Thông báo


Quyết định về việc phê duyệt thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2
Xem tại đây: Quyết định


Quyết định về việc phê duyệt danh mục nội dung tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2), tại kỳ xét tuyển
viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2022
Xem tại đây: Quyết định 


Thông báo số 1644/TB-BVPHN ngày 06/10/2022 của Bệnh viện Phổi Hà Nội, về việc điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2022
Xem tại đây:Thông báo

Quyết định số 1643/QĐ-BVPHN ngày 06/10/2022 của Bệnh viện Phổi Hà Nội, về việc điều chỉnh một số
nội dung Kế hoạch
 tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2022
Xem tại đây: Quyết định


Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2022
Xem tại đây: Thông báo

Mẫu số 01: Phiếu đăng ký dự tuyển
Thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phổi năm 2022
Xem tại đây: Thông báo....


Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2022
Xem tại đây: Quyết định..


Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Phổi Hà Nội năm 2022
Xem tại đây: Kế hoạch tuyển dụng viên chức