Khoa Vi sinh

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ 
 Y tá Nguyễn Văn Thọ (1954 - 1967) 
 DS. Nguyễn Thị Nhạn (1967 - 1969) 
 Bs. Ngô Thế Vinh (1969 - 1976) 
 Bs. Võ Hạnh Nguyên (1976 - 1980) 
 Bs. Nguyễn Mai Loan (1980 - 1983) 
 Kỹ sư Nguyễn Kim Thư (1983 - 1988) 
 Bs. Lưu Đình Hùng (1995 - 2001) 
 Bs. CKI. Bùi Thị Nguyệt (1989 - 1994) và (2001 - 2008) 
 Bs. CKII. Nguyễn Phượng Hoàng (2008 - nay) 
 
LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY 
Bs. CKII. Nguyễn Phượng Hoàng 
Trưởng khoa
CN. Vũ Thị Xuân Thu 
KTV trưởng khoa 

 
•  Quá trình xây dựng và phát triển : 
 - Tiền thân của Khoa xét nghiệm là một tổ xét nghiệm, sau đó là phòng xét nghiệm thuộc tổ Chỉ đạo tuyến - Trạm chống lao Hà nội. 
 -  Tháng  10/1995  cùng  bộ  phận  Dược,  Xquang  thành  khoa  Cận  lâm sàng của Trung tâm chống lao Hà nội. 
-  Ngày  17/7/2001  quyết  định  số  287/QĐ/TCCB  thành  lập  khoa  Xét nghiệm của bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội. 
 - Tháng 9/2009 khoa Xét nghiệm của bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội. 
 - Đến tháng 9/2010 Khoa Vi sinh được tách ra từ khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Phổi Hà Nội. 
 •  Biên chế tổ chức khoa hiện nay:
Hiện tại khoa có 14 cán bộ, trong đó có 01 Bác sĩ CK cấp II, 03 cử nhân, 07 Kỹ thuật viên trung cấp, 02 Điều dưỡng trung cấp, 01 Y công. 

 
 •  Chức năng, nhiệm vụ: 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa về tất cả các mặt: nhân sự, sinh  phẩm  vật  tư,  trang  thiết  bị,  hoạt  động  kỹ  thuậ t:  số  lượng  xét  nghiệm, phát triển kỹ thuật mới, kế hoạch quản lý chất lượng, an toàn sinh học. 
- Xây dựng quy trình quản lý, các quy định trong k hoa, viết và duyệt các quy trình kỹ thuật chuẩn trình Hội đồng khoa học bệnh viện phê duyệt, định kỳ xem xét, trình sửa đổi khi cần thiết. 
- Thực hiện công tác quản lý chất lượng để đảm bảo  cung cấp kết quả xét nghiệm có chất lượng. 
-  Triển  khai,  quản  lý  lượng  giá  xét  nghiệm  tuyến  quận,  huyện  hàng tháng, quý theo quy định của CTCLQG. Trưởng nhóm xét nghiệm của CTCL thành  phố,  chịu  trách  nhiệm  xây  dựng  kế  hoạch  phát  triển  hệ  thống  xét nghiệm lao toàn thành phố về nguồn lực, vật lực và kỹ thuật. Lượng giá hoạt động XN lao tuyến Quận, huyện. 
- Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các kho a cận lâm sàng thu nhận  và  xử  lý  các  thông  tin  về  chuyên môn kỹ thuật  nhằm  nâng  cao  chất lượng xét nghiệm. 
- Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, hóa chất , thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm. Quản lý hóa chất, sinh phẩm chặt chẽ, đúng quy định. 
- Quản lý và sử dụng máy móc theo đúng quy định: phân công người quản lý, có sổ lý lịch, theo dõi hoạt động của máy,có chế độ bảo dưỡng dịnh kỳ. 
- Quản lý, lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo đúng quy định. 
- Tổ chức lưu trữ bệnh phẩm, tiêu bản theo đúng quy định. 
- Tổ chức hoạt động của khoa đảm bảo đúng theo quy  định An toàn sinh học: Thực hiện công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của  khoa  theo  quy  chế  công  tác  xử  lý  chất  thải  và  quy  chế  chống  nhiễm khuẩn bệnh viện. Sử dụng các phương tiện bảo hộ đầyđủ…
- Tham gia hội chẩn, giao ban trao đổi chuyên môn k ỹ thuật tại bệnh 
viện. 
- Nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới. 
-  Tham  gia  đào tạo,  bồi  dưỡng  chuyên môn kỹ thuật  v à  kiểm  tra  kết 
quả thực hiện chuyên môn kỹ thuật. 
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, công tác t ổng kết, báo cáo. 
- Tham gia nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học. 
 •  Những thành tích đã đạt được:
Trong hơn 20 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc bệnh viện, tập thể cán bộ và nhân viên khoa Vi sinh đă đoàn kết nỗ lực không ngừng, vượt qua khó khăn, để xây dựng khoa ngày càng lớn mạnh đă đạt được nhiều thành tựuxuất sắc: 
- Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đã được Giám đốc giao cho bao gồm cả việc chuyên môn tại bệnh viện lẫn công tác chỉ đạo tuyến dưới trong việc thực hiện xét nghiệm tìm Vi khuẩn Lao. 
- Khoa đã tiếp nhận nhiều trang thiết bị từ nhiều dự án hợp tác nghiên cứu với Nhật Bản, Hiệp hội bài lao quốc tế, TBTC từMỹ, Australia,…đồng thời tiếp thu nhiều kỹ thuật chẩn đoán Vi khuẩn lao từ đơn giản đến phức tạp, áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới (GeneXpert)…để dùng trong việc chẩn đoán người bệnh Lao nhanh, chính xác hơn như: 
+ Sản xuất môi trường Loewenstein - Jensen; 
+ Áp dụng kỹ thuật nuôi cấy chẩn đoán vi khuẩn Lao  nhanh bằng hệ thống MGITBACTEC 960. 
+ Sử dụng hệ thống nuôi cấy, chẩn đoán, định danh vi khuẩn ngoài Lao bằng máy Phoenix 100. 
+ Hệ thống PCR, hệ thống Realtime – PCR. 
+ Kính hiển vi huỳnh quang đèn LED. 
+ Hệ thống GeneXpert. 
+  Kháng  sinh  đồ  vi  khuẩn  Lao  bằng  phương  pháp  nồng  độ  trên Wellpack 
- Tham gia một số đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, cấp Quốc gia cũng như Quốc tế. 
•  Danh hiệu đã đạt được:
 -Liên tục hàng năm khoa đạt danh hiệu: “Lao động tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở. 
 -  Nhiều  năm  tập  thể  khoa  đạt  các  danh  hiệu  “lao  động  tiên  tiến”, “Người tốt, việc tốt” cấp ngành.