Khoa Nội V

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ 
- Bs. CKII. Hỷ Kỳ Phoóng (9/1995 – 1997) 
 - Bs. CKI. Nguyễn Thị Ngọc (1997– 2000) 
 - Bs. CKII. Trương Thị Kim Nga (2000 – nay) 
LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY 

Bs. CKII. Trương Thị Kim Nga
Trưởng khoa 
Bs. CKI. Lý Châu 
Phó trưởng khoa
CN. Nguyễn Thu Hiền 
Điều dưỡng trưởng khoa

•  Quá trình xây dựng và phát triển: 
 - Từ năm 1995 đến 2000 Tiền thân của khoa Nội V làkhoa Lâm sàng của Trung tâm chống Lao Hà Nội. 
 -  Từ  năm  2000  đến  2010  là Khoa  Nội  II  thuộc Bệnh viện  Lao và  bệnh phổi Hà Nội. 
 - Từ tháng 7/2010 theo Quyết định của UBND thành phố và Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Phổi HàNội Khoa Nội V được thành lập với 25 giường kế hoạch, thực kê 35 giường, trong đó có 01 phòng cấp cứu. Phương tiện hiện đại giúp chẩn đoán và điều trị: Hệ thống khí y tế trung  tâm,  giường  bệnh  chuyên  dùng  cho  cấp  cứu,  hệ  thống  Monitor  theo dõi  trung  tâm,  máy truyền  dịch,  bơm  tiêm  điện, bóng  Ambu, hệ  thống  hút liên tục , …
•  Biên chế tổ chức khoa: 
Tổng số gồm có 13 cán bộ viên chức, trong đó có 04 Bác sỹ (01 Bác sỹ CKII, 02 Bác sỹ chuyên khoa I), 03 Cử nhân điều dưỡ ng đại học, cao đẳng. 06 Điều dưỡng trung cấp. 

 
•  Chức năng, nhiệm vụ: 
 - Khoa Nội V là khoa lâm sàng có nhiệm vụ Cấp cứu,điều trị và chăm sóc  tích  cực  mọi  người  bệnh  mắc  bệnh  phổi  nhiễm  trù ng  và  các  bệnh  lý màng phổi. 
 - Tổ chức làm việc và thuờng trực theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện; 
 - Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn vàtuyên truyền giáo dục về bệnh phổi nhiễm trùng. 
•  Những thành tích đã đạt được: 
 Trong hơn 20 năm hoạt động, phát triển và trưởng thành, dưới sự lănh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc bệnh viện, tập thể cán bộ và nhân viên khoa nội V đã đoàn kết nỗ lực không ngừng, vượt qua khó  khăn, để xây dựng khoa ngày càng lớn mạnh đã đạt được nhiều thành tựu xuấtsắc: 
 - Khoa đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân nhiễm trùng  phổi  nặng,  bệnh  phổi  phế  quản  tắc  nghẽn  (hen  phế  quản,  COPD)  và các  bệnh  lý  màng  phổi  khác.  Trong  những  năm  qua,  khoa  Nội  V  đã  nhận được rất nhiều thư góp ý khen ngợi về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. 
 - Các kỹ thuật, quy trình chuyên môn tiên tiến được thực hiện như: Mở màng phổi tối thiểu, sinh thiết màng phổi…, chất lượng chuyên môn ngày được nâng cao. 
 - Công tác chăm sóc toàn diện người bệnh nặng thựchiện tốt.
 - Khoa có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được báo cáo và áp  dụng  thực  tiễn  như:  Tràn  dịch  màng  phổi  ác  tính; áp  dụng  kháng  sinh trong điều trị…
•  Danh hiệu thi đua đã đạt được:
 - Tập thể: 
 + Liên tục hàng năm khoa đạt danh hiệu: “Lao động tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở, nhiều năm tập thể khoa đạ t các danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt” cấp ngành. 
- Cá nhân: 
 + Hàng năm hầu hết cá nhân đều đạt “Lao động tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt” cấp cơ sở. 
 + Khoa có 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 07 lần và liên tục đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp ngành